Skip to main content
h vrcn dl

Vracení starých dílů k repasi

SAG CZ odebírá zpět od zákazníků staré díly za zboží, k němuž byla při prodeji fakturována záloha, při splnění konkrétních podmínek.

Odesílání

Tyto staré díly lze odeslat zpět do SAG CZ podobně jako vracené zboží s vyplněnou Průvodkou vraceného zboží (zelený tiskopis SAG) s uvedením, že se jedná o starý díl. V údaji „označení zboží“ musí být uvedeno číslo zboží, ne číslo zálohy. Prosíme o vystavení samostatné průvodky pro staré díly odděleně od vraceného zboží.

Požadavky dodavatelů:

  • Konkrétní podmínky dodavatelů pro vracení starých dílů k repasi uvádíme níže
  • Dobropis kupujícímu může být vystaven pouze při splnění všech uvedených podmínek
  • V SAG CZ se vraceným zbožím a přejímkou starých dílů zabývají přejímací technici na tel. čísle +420 379 302 917

Podmínky vrácení starých dílů: