• Privátní školení

Efektivní vzdělávání přímo u vás a podle vašich konkrétních potřeb.

Jednou ze základních podmínek úspěšného provozování autoservisu je vzdělaný automechanik. Proto společnost SAG nabízí mimo jiné i systém celoživotního vzdělávání a celé řady odborných školení.
Při nich lektoři a školitelé využívají jak informace přímo z výroby náhradních dílů či automobilů, tak bohatou databázi pravidelně aktualizovaných technických informací a vlastní praktické zkušenosti i tzv. „špeky“ z praxe firemních diagnostiků a prodejně-servisních specialistů.
Díky tomu je možné organizovat mimo jiné i tzv. privátní školení připravená přímo podle potřeb a požadavků konkrétního servisu s možností konání přímo v zákazníkově dílně.
Privátní školení diagnostiky
Seznámení se základními funkcemi na diagnostických zařízeních. Prověření úrovně znalostí vašich zaměstnanců, proškolení i doporučení dalšího vzdělávání a zároveň využití potenciálu zařízení zákazníka.
Přesvědčit o potřebě používání diagnostických přístrojů při údržbě a opravách vozidel. Předvedení rozsahu, možností měření a praktické ukázky na vozidle, které dokážou efektivitu a snadnost použití přístrojů.
Účastník si po zaškolení sám vyzkouší v praxi na vozidle jednoduchá měření.
Značky BOSCH, DELPHI, ATAL, TEXA, VAG, SUPER VAG, GUTTMAN, DevCom…
Dle výše odběru se slevou nebo zdarma.
Přehled školení:
 • Základní školení na obsluhu diagnostických zařízení
  (Seznámení s přístrojem, Přehled funkcí, Měření základních veličin, komunikace s ŘJ, Paměť závad, Příklady chybových hlášení a skutečných příčin…)
 • Pokročilé školení na využívání dalších funkcí diagnostických zařízení
  (Využití technických dat, Vyhledávaní závad pomocí bloků naměřených hodnot, a dalších přístrojů – multimetr, odporová dekáda, podtlaková pumpička, simulátory, testery…)
 • Školení na osciloskop základní
  (Přehled osciloskopů, Příprava k měření, Přehled základních komponentů systémů vozidla, Ukázka a měření veličin, Uchovávaní a vyvolávaní dat z paměti…)
 • Školení na osciloskop pokročilé
  (Ukázka a měření veličin, Uchovávaní a vyvolávaní dat z paměti přístroje, Analýza průběhů k určení závady, Vzorové průběhy…)
 • Školení na systémy vozidla (DPF, CR, PD, TDI…)
  (Charakteristika vybraného systému, funkce komponentů systému, Měřící body a ideální hodnoty, průběhy, Analýza hodnot, Případy z praxe…)


Školitelé:

Informace a objednávky:Privátní školení klimatizace
 • KV 1 – Klimatizace vozidel, skleníkové plyny
  Zvládnout principy činnosti a vyznat se v typech a konstrukcích klimatizace.
  Dokázat správně zvolit postup údržby systému a být schopen naplnit systém médiem.
  V případě zjištění závady vyhledat a navrhnout způsob odstranění.
  Zvládnout výběr zkušebního zařízení a speciálního nářadí pro opravu klimatizací.
  Seznámit se s bezpečnostními předpisy a nařízeními při manipulaci, údržbě, opravách systémů a zásadách ochrany životního prostředí před účinky fluorovaných skleníkových plynů.


 • KV 2 – Servis a opravy autoklimatizací
  Připravit metodiku hledání závad a opravy systému a komponentů.
  Zvládnout obsluhu a využití plničky pro diagnostiku systému.
  Zvládnout výběr pomůcek, zkušebního zařízení a speciálního nářadí pro opravu komponentů klimatizace.
  Zvládnout diagnostiku a opravy systému.


 • KV 3 – Automatické klimatizace vozidel
  Získat přehled v konstrukcích, funkce a princip činností moderních systémů.
  Zvládnout diagnostiku systémů klimatizace ve vozidlech střední a vyšší třídy.
  Zvládnout výběr diagnostického přístroje dle charakteru závady na vozidle.
  Zvládnout diagnostiku kompresoru a rozhodnout se pro opravu nebo výměnu
  Připravit metodiku hledání závad pomocí přístroje.
  Zvládnout obsluhu a využití diagnostických a měřících přístrojů.


Informace a objednávky

Ing. Ján Pančík, manažer vzdělávání
+420 739 530 762, jan.pancik@sag.cz

Privátní školení pneumatiky
 • Činnost v osobním pneuservisu
  Základní nácvik montáže a demontáže pneu na místně příslušných strojích – předvedení různých typů kol osobních a dodávkových vozidel
  Předvedení námi dodávaných pomocných přípravků a spotřebního materiálu (montážní pasty, spreje, svěrky, trakční tyče, speciální montpáky, …)
  Základní nácvik vyvažování kol na místně příslušných strojích – předvedení různých typů kol
  Předvedení námi dodávaných přírubových systémů a vlivu na vyvažování
  Předvedení námi dodávaných typů závaží a vlivu volby typu závaží na přesné vyvážení kola
  Základní nácvik opravy základních typů defektů za použití místně příslušných prostředků
  Předvedení námi dodávaných materiálů a postupů


 • Činnost v nákladním pneuservisu
  Základní nácvik montáže a demontáže pneu na místně příslušných strojích – předvedení různých typů kol
  Předvedení námi dodávaných pomocných přípravků a spotřebního materiálu (montážní. pasty, spreje, svěrky, odtlačovače, speciální montpáky, …)
  Základní nácvik vyvažování kol na místně příslušných strojích – předvedení různých typů kol
  Předvedení námi dodávaných závaží a alternativních způsobů vyvažování


 • Opravy nákladních a užitkových pneumatik
  Teoretická část oprav pneu – typy poškození, diagnostika, opravy za studena, vulkanizace…
  Praktická část oprav pneu na místně příslušných prostředcích s naším opravným materiálem
  Praktická ukázka námi dodávaných systémů a spotřebního materiálu na opravy pneu


 • Problematika TPMS
  Teorie TPMS (systémy kontroly tlaku v pneumatikách) – prezentace systémů osobní i nákladní
  Základní nácvik programování a montáže senzorů na námi dodávaných přístrojích a nářadí
  Praktická ukázka programování a montáže na námi dodávaných systémech a senzorech


 • Činnost mobilního servisu
  Teorie – typy a stupně vybavení mobilních servisů
  Základní nácvik montáže a demontáže pneu místně příslušného typu na místně příslušných zařízeních
  Předvedení námi dodávaných pákových systémů na výměnu pneumatik, zvedacích vaků, pojistných systémů, … na nákladním kole
  předvedení alternativního systému vyvažování (prášek)

Informace a objednávky

Ing. Ján Pančík, manažer vzdělávání
+420 739 530 762, jan.pancik@sag.cz

Privátní školení automatické převodovky
 • Školení výměna oleje ATF
  Rozdělení automatických převodovek dle principu činnosti
  Jednotlivé části automatických převodovek a jejich činnost
  Statická výměna oleje v automatické převodovce
  Dynamická výměna oleje v automatické převodovce
  Postup práce při statické a při dynamické výměně oleje v automatické převodovce
  Seznámení s jednotlivými specifikacemi olejů používaných v AP
  Převzetí vozidla k výměně oleje a předání vozidla po výměně oleje v AP
  Praktická výměna oleje v automatické převodovce dynamickým způsobem

Školitel

Martin Kasík, technik a poradce garážové techniky
+420 739 530 711, martin.kasik@sag.cz

Informace a objednávky

Ing. Ján Pančík, manažer vzdělávání
+420 739 530 762, jan.pancik@sag.cz

Privátní školení SKF
 • BLOK MECHANIKA
  Seminář se věnuje ložiskům a kolovým jednotkám, poloosám a kloubům, dílům uložení a odpružení nápravy a dílům řízení Je určen pro přijímací techniky, mechaniky, reklamační techniky a odbornou veřejnost
  Technologie a výroba základní parametry a funkce
  Diagnostika, odhalení závad a jejich řešení
  Dodržení zásad správné montáže
  Projev závad souvisejících dílů
  Vyhledávání aktuálních informací
  Tipy a poradenství


 • BLOK MOTOR
  Seminář se věnuje pomocnému systému pohonu agregátů, rozvodu motoru řemenem a řetězem a všem typům vodních čerpadel. Je určen pro přijímací techniky, mechaniky, reklamační techniky a odbornou veřejnost
  Technologie a výroba komponent parametry a funkce
  Diagnostika, odhalení závad a jejich řešení
  Dodržení zásad správné montáže
  Systém chlazení a montáž přepínatelných el. pump
  Chladící směsi a typizace
  Preventivní údržba
  Servisní zásahy a životnost
  Projev závad souvisejících dílů
  Vyhledávání aktuálních informací
  Tipy a poradenství


 • SKF ACADEMY – Můj servis
  Seminář se věnuje zásadním otázkám fungování servisů a oblastem, které jsou neodlučitelně spjaty s bezproblémovým chodem malých a středních servisů a je určen pro přijímací techniky, vedoucí pracovníky a majitele servisů, ale také pro ty, kteří uvažují o podnikání v tomto oboru
  Složení týmu a orientace na potřeby zákazníků
  Obchodní strategie a nové činnosti v servisu
  Vztahy se zákazníky a řešení krizových situací na pracovišti
  Levnější a účinná reklama
  Řešení reklamací
  Jak využít partnerství distributora
  Legislativa servisu
  Zajištění odbornosti
  Důležité technické informace a jejich zdroje
  Nové postupy a poradenství


 • SKF ACADEMY – Geneze prodeje
  Seminář se věnuje produktovému portfoliu SKF a strategii prodeje Je věnován
  zejména prodejcům a obchodním zástupcům popřípadě reklamačním technikům
  Orientace na potřeby zákazníků
  Technická podpora a poradenství SKF
  Vzájemná podpora vůči zákazníkům
  Řešení reklamací
  Strategie prodeje
  Důležité technické informace a jejich zdroje
  Nové postupy a poradenství
  Knihovna SKF

Školitel

Vladimir Durlej, VSM – technický zástupce
+420 734 353 671, vladimir.durlej@skf.com

Informace a objednávky

Ing. Ján Pančík, manažer vzdělávání
+420 739 530 762, jan.pancik@sag.cz

Sledujte nás na sociálních sítích:

Všechna práva vyhrazena © 2023 Swiss Automotive Group CZ s.r.o.