Skip to main content

Školení na F-plyny přímo v servisu

wae plynNaše technické oddělení TechXpert pro mechaniky připravilo zcela novou (na českém trhu zatím ojedinělou) formu oblíbeného a pro řadu servisů povinného školení na „F-plyny“, tedy školení s možností získání osvědčení nezbytného pro opravy klimatizačních systémů motorových vozidel a práci se skleníkovými-plyny.

Toto nově koncipované školení na F-plyny se skládá ze dvou povinných částí… První je praktická a po vzájemné domluvě a určení termínu může být provedena technickým pracovníkem SAG/TechXpert přímo u zákazníka v servisu (třeba i v rámci běžného servisního zásahu technika u A/C plničky). Následná druhá část je teoretická a probíhá on-line formou. Po absolvování praktické části zákazník získá potřebné přihlašovací údaje na stránky školící společnosti, u které on-line školení proběhne.

Po úspěšném absolvování kursu ukončeného testem mechanik získá osvědčení, které je podle nařízení ES č. 307/2008 potřebné pro jakoukoliv manipulaci a práci se skleníkovými flourovanými plyny (např. chladivo R134a) a tedy i při údržbě a opravách automobilových klimatizačních systémů.

Více informací a přihlášky u obchodních zástupců SAG.